SKIW

AGENDA

mei 2019 | 7e Symposium Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater - exacte datum volgt binnenkort

 

Terugblik

30 januari 2019 | Nationaal Water Symposium 2019

juni 2018 | Themamiddag Ervaringen met Legionella in Koelwater

mei 2018 | 6e Symposium Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater

OVER SKIW

SKIW Secretariaat
FME - Envaqua
Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

T 079 - 353 1263
E info@skiw.nl
W www.skiw.nl

 

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW activiteiten

logo

  • SKIW is partner in het IMPROVED project, het Interreg project in de Vlaams-Nederlandse grensregio voor duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen.
  • Eind 2017 is op initiatief van SKIW en VEMW het KOELWATER PLATFORM opgericht.
  • SKIW is (mede)organisator van Symposia en netwerkbijeenkomsten, zoals de Vlaams-Nederlandse Watersymposia, de Seminars Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater en de Koelwaterdag 2017

Daarnaast participeert SKIW in diverse kennisgroepen en worden regelmatig artikelen gepubliceerd in vakbladen.

logo interreg eu 600 2017
SKIW is partner in het IMPROVED project, het Interreg project in de Vlaams-Nederlandse grensregio voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen.

IMPROVED -  duurzame aanpak industriële proceswaterketen

Het Interreg programma ondersteunt grensoverschrijdende projecten, gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). improvedEen van deze projecten is IMPROVED, het project in de Vlaams-Nederlandse grensregio, waarin tien partners zich inzetten voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen. ‘IMPROVED’ staat voor ‘Integrale Mobiele PROceswaterunit Voor een Economische Delta'. Voor actueel nieuws en informatie: www.improvedwater.eu

koelwater platformKoelwaterplatform opgericht

De zeer geslaagde Koelwaterdag op 7 december 2017 heeft onder meer geresulteerd in de oprichting van een Koelwaterplatform, met op die dag direct al ruim 30 deelnemers.

Uitwisseling van kennis en ervaring tussen industriële koelwatergebruikers is een belangrijke doelstelling, om van daaruit een inbreng te geven bij de BREF ICS herziening.

Het Koelwaterplatform is een initiatief van SKIW in samenwerking met Envaqua en VEMW.