SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

logoStichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) richt zich op het stimuleren van kennisuitwisseling op het gebied van industriële watertechnologie.

SKIW is partner in het IMPROVED project, het Interreg project in de Vlaams-Nederlandse grensregio voor duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen.

Daarnaast participeert SKIW in diverse kennisgroepen en worden regelmatig artikelen gepubliceerd in vakbladen.

SKIW is (mede)organisator van Symposia en netwerkbijeenkomsten, zoals de Vlaams-Nederlandse Watersymposia, de Seminars Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater en de Koelwaterdag 2017. Eind 2017 is op initiatief van SKIW en VEMW het Koelwater Platform opgericht.

Zie ook Nieuws en Publicaties voor terugblik, verslagen en presentaties.