SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

Nieuws

waterSKIW en ENVAQUA organiseren op dinsdag 9 juni 2020 het Nationaal Water Symposium, met als centraal thema 'Industrie en waterschappen: voor welke uitdagingen staan we anno 2020?'

Waterbeschikbaarheid is voor industrie en waterschappen een van de belangrijkste uitdagingen. Door de veelvoud aan oplossingen, en omdat regelgeving en vergunningen niet altijd in lijn zijn met goed bedoelde intenties, raken partijen soms het spoor bijster.

koelwaterdag 2aKoelwater enquête - In de komende periode doet VEMW onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot koeling in de industrie.

Door middel van een enquête worden knelpunten en mogelijke oplossingen in beeld gebracht. VEMW werkt hierbij samen met SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie.

Gebruikt uw bedrijf koelwater en heeft u nog geen bericht ontvangen? Neem dan graag contact met ons op.

database waterpilotsHet full scale implementeren van een nieuwe waterbehandeling of waterzuivering wordt niet zelden voorafgegaan door pilot-onderzoek, waarbij de innovatie op relatief kleine schaal - van enkele tientallen liters tot enkele m3 - wordt uitgetest.

IMPROVED en Vlakwa/VITO lanceren een databank voor pilotinstallaties die voor derden beschikbaar zijn. Daarmee wordt efficiënter gebruik mogelijk gemaakt.

Wilt u weten of de pilotinstallatie van IMPROVED ook bruikbaar is voor uw bedrijf? of heeft u zelf een pilotinstallatie die u aan anderen beschikbaar wilt stellen?

improved 2De chemische industrie is vaak zeer conservatief ten opzichte van nieuwe waterbronnen, omdat er (nog) niet voorspeld kan worden hoe een andere waterkwaliteit een effect zal hebben op het chemische proces. Binnen het IMPROVED project is daarom een infrastructuur opgebouwd waarmee onderzoek verricht kan worden naar proceswaterzuivering uit verschillende waterbronnen, én waarbij tegelijkertijd de invloed van deze waterkwaliteit op het chemische proces onderzocht wordt.

Na afronding van het project zullen de containers met de test apparatuur ook beschikbaar zijn voor andere chemische bedrijven.

Benieuwd naar de resultaten van het IMPROVED project? Verslag en presentaties van het Eindcongres op 26 september 2019 staan binnenkort online.