SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

afb1Save the date - Nationaal Watersymposium 2019, woensdag 30 januari in Amersfoort

Waterkwaliteit: hoe krijgen we de keten waterdicht?
Controleren, voorzien én voorkomen - Wij weten nog lang niet alles van stoffen in het water, en toch wil de overheid gedetailleerde meetgegevens verkrijgen. Hoe gaan we daarvoor zorgen? Bij wie liggen de verantwoordelijkheden in de keten van productontwikkelaar tot waterzuiveringsbedrijf? Daarover gaat het Nationaal Watersymposium 2019.

De keten van productontwikkelaar tot waterzuiveraar

We mogen blij zijn, want in de laatste 30 jaar is de waterkwaliteit sterk verbeterd! Wegens een groot aantal calamiteiten werd de druk op de waterketen steeds groter en daarmee ook de wetgeving steeds strenger.

Toch kan het altijd beter.

De vraag is echter: Moeten we voor verbetering wachten op een volgende calamiteit? Of kunnen we beter preventief acties ondernemen om toekomstige calamiteiten te voorkomen? Vooral als het gaat om schadelijke stoffen is het bijna noodzaak om hier goed over na te denken.

Daarom bent u van harte uitgenodigd om mee te denken tijdens het Nationaal Watersymposium op 30 januari 2019 in Amersfoort.

Vragen die tijdens het symposium de revue zullen passeren:

 • Welke stoffen passen wij nu toe in water, die in de toekomst mogelijk schadelijk kunnen zijn?
 • Hoe komt het dat sommige stoffen ineens toch schadelijk blijken te zijn, terwijl ze dat eerst niet waren?
 • Waarom was het onbekend dat bijvoorbeeld medicijnresten en microplastics problemen zouden opleveren voor de waterkwaliteit?
 • Hoe kun je als bedrijf het beste reageren als blijkt dat in jouw lozingswater een onbekende en gevaarlijke stof zit? En hoe leg je dat vervolgens uit aan je stakeholders?
 • Hoe was het bijvoorbeeld mogelijk dat het middel Fipronil in de eieren terecht kwam? En nog belangrijker: Hoe was dit te voorkomen geweest?
 • Is het voor producenten voldoende om zich aan de wetgeving te houden om het risico op schadelijke stoffen zo klein mogelijk te houden, of is er misschien meer voor nodig?
 • Welke ketenafspraken kunnen leveranciers, fabrikanten en afnemers met elkaar maken om zoveel de kans op calamiteiten te voorkomen?
 • Wat moet er überhaupt allemaal worden getoetst om de kwaliteit van water in de toekomst te kunnen verbeteren?
 • Welke instanties zullen hier bij betrokken moeten zijn? En hoe kan een juiste beoordeling plaatsvinden?

Kortom: hoe krijgen we de keten waterdicht?
Denk mee tijdens het Nationaal Watersymposium 2019 en draag zorg aan een goede waterkwaliteit! Bent u erbij?

Nationaal Watersymposium 2019 | Waterkwaliteit - hoe krijgen we de keten waterdicht?

 • datum: woensdag 30 januari 2019
 • locatie: Royal HaskoningDHV in Amersfoort
 • kosten: 395 euro (excl btw)
 • aanmelden: via het Registratieformulier op envaqua.nl

Details over het programma volgen binnenkort. Reserveer de datum alvast in uw agenda!

Oganisatie
SKIW en Envaqua, ondersteund door VEMW en KNW Waternetwerk

logo logo envaqua logo vemw logo knw