SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

logoStichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) richt zich op het stimuleren van kennisuitwisseling op het gebied van industriële watertechnologie.

SKIW onderscheidt zich van andere platforms doordat alle onderdelen van de watersector zijn vertegenwoordigd, zowel eindgebruikers, kennisinstituten en adviesbureaus, als de branche vereniging van leveranciers.

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) richt zich op het stimuleren van kennisuitwisseling op het gebied van industriële watertechnologie. De stichting onderscheidt zich van andere platforms doordat alle onderdelen van de watersector (eindgebruikers, branche vereniging van leveranciers, kennisinstituten en adviesbureaus) zijn vertegenwoordigd.

Tevens wordt bij de samenstelling van het bestuur rekening gehouden met de noodzaak om contacten te leggen met andere platforms voor kennisuitwisseling, zoals de Vereniging voor Energie, Milieu en Water, Waternetwerk, Wetsus, KWR en Envaqua en het Technologisch Top Instituut (TTI) Water. Het secretariaat van SKIW wordt verzorgd door Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW).

Missie

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) heeft als doel de actuele kennis van watertechnologie voor de industrie en haar omgeving te waarborgen en deze kennis breed toegankelijk te laten zijn.

Visie

SKIW heeft geen winstoogmerk. Door middel van kennisuitwisseling draagt de stichting bij aan innovaties op het gebied van watertechnologie voor de industrie. Daarnaast bevordert SKIW de opinievorming over relevante technologie, wetgeving en milieuaspecten. Door middel van deze ontsluiting van beschikbare deskundigheid wil SKIW een positieve invloed hebben op het vestigingsklimaat voor, en concurrentiepositie van de industrie.

Doelstellingen

  • SKIW ondersteunt kennisopbouw en -beheer, bevordert de onderlinge samenwerking tussen alle partijen en stimuleert de uitwisseling van kennis en ervaring door het organiseren van de Op-Weg-Naar-Huis-Bijeenkomsten en het tweejaarlijkse Nationale Watersymposium;
  • Inhoudelijke bijdragen rond bijvoorbeeld Legionellapreventie, BAT Cooling, beoordelings-systematiek warmtelozingen, ontwikkeling Water- en Energiescan;
  • Kennis verspreiden door deelname in de redactieadviesraad van het vakblad H2O;
  • Via een loketfunctie advies geven en informatie verstrekken;
  • Kennisnetwerken door o.a. het faciliteren van "Loods 11" en het samenwerken met Koninklijk Nederlands Waternetwerk (bevorderen van kennisuitwisseling tussen industriële en communale waterbehandeling), met de focus op: Kosten, Energie en Inspanningen in relatie tot emissie-eisen

Voor meer informatie over SKIW kunt u de corporate flyer raadplegen.

Download SKIW corporate flyer