• fp banner1
  • SKIW - Kennisuitwisseling IndustriĆ«le Watertechnologie

Legionellabesmetting en -preventie: de stand van zaken

op .

H2O-online artikel door Antoine van Hoorn (VonkWater) en Jacob Bruin (Bruin4Legionella), mei 2017

Sinds het uitbreken van veteranenziekte ruim veertig jaar geleden, is er al veel bekend geworden over legionellabacteriën en de door deze bacteriën veroorzaakte ziekte. Er zijn diagnostische methoden ontwikkeld en er is kennis opgedaan over de natuurlijke habitats en andere ecologische bronnen. In veel landen is wetgeving voor preventie geïmplementeerd. Jaarlijks wordt echter in Europa nog steeds bij meer dan 6.000 patiënten veteranenziekte geconstateerd en elk jaar vinden er wereldwijd nieuwe uitbraken plaats. 

Uitbraken en koeltorens - De afgelopen jaren hebben zich diverse besmettingen voorgedaan waarbij koeltorens de oorzaak waren of daar sterk van verdacht werden. Van de twaalf grootste legionella-uitbraken waren er bij negen ten minste sterke vermoedens dat de oorzaak gezocht moest worden bij besmette koeltorens.
 
Preventie en controle - Natte koeltorens maken een groot deel uit van de sinds 1976 bekende legionella-uitbraken met veel slachtoffers. Het is daarom, zowel uit epidemiologisch oogpunt als voor de algemene gezondheidszorg, van belang dat er een goede registratie beschikbaar is waar deze natte koeltorens zich bevinden. In Nederland bevinden zich naar schatting ongeveer 4.000 koeltorens, waarvan de meeste gebruikt worden voor klimaatbeheersing in gebouwen, zogeheten comfort cooling. Als gevolg van de klimaatverandering zal dit aantal naar verwachting alleen maar toenemen.

Download het complete artikel: Legionellabesmetting en -preventie: de stand van zaken