• fp banner1
  • SKIW - Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

IMPROVED – Interregionaal project voor proceswaterzuivering

logo interreg eu 600 2017
Thema’s: proceswaterzuivering; dynamische waterkwaliteit; water-fit-for-use in industriële processen

IMPROVED en het Europese Interreg programma

Interreg IMPROVEDHet Interreg programma ondersteunt grensoverschrijdende projecten, gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Een van die projecten is ‘IMPROVED’, een project in de Vlaams-Nederlandse grensregio, waarin tien partners zich inzetten voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen. ‘IMPROVED’ staat voor ‘Integrale Mobiele PROceswaterunit Voor een Economische Delta'.

Achtergrond
Voor de chemische industrie in de Zeeuwse, Gentse en Antwerpse zeehavens is water een cruciale grondstof. De (chemische) industrie vertegenwoordigt een zeer belangrijke economische activiteit in deze havens, maar ze wordt steeds meer geconfronteerd met waterproblematiek zoals o.a. een dalende voorraad van zoet water. De sleutel tot een duurzamer watergebruik ligt dan ook in aanzienlijke mate bij de grootschalige chemische industrie in de havengebieden.

Nieuwe bronnen, zoals industrieel afvalwater-effluent, worden steeds meer gebruikt als alternatieve bron voor proceswater. Echter deze nieuwe waterbronnen hebben vaak een zeer dynamische waterkwaliteit, en er wordt nog weinig een link gelegd tussen de beoogde kwaliteit van het proceswater en de dynamische kwaliteit van de bronnen waaruit dit gemaakt wordt.

Interreg project IMPROVED
'IMPROVED' is een Interreg project in de Vlaams-Nederlandse grens regio, voor onderzoek naar proceswaterzuivering met verschillende waterbronnen. Een onderzoekstructuur wordt opgebouwd, en een pilotinstallatie wordt ontwikkeld en getest op locatie bij diverse grote industriële bedrijven. Het project werkt aan betere afstemming tussen de dynamische waterkwaliteit, de proceswaterbereiding, de procesvoering en de gewenste kwaliteit van het proceswater (“water-fit-for-use”).

Technologie ontwikkeling en mobiele pilot-installatie
Het project 'IMPROVED' onderzoekt of het mogelijk is om alternatieve waterbronnen, zoals brak water en afvalwater, op te werken tot proceswater van de juiste kwaliteit. Door deze juiste eindkwaliteit experimenteel vast te leggen, kan éénduidig aangetoond worden welke bronnen mogelijk zijn, en welke zuivering daarvoor nodig is. Als het onderzoek slaagt, kan de waterkringloop beter gesloten worden en vermindert de zoetwatervraag van de industrie.

Er wordt een mobiele pilot-installatie ontwikkeld. Daarmee wordt op de site van een aantal chemische bedrijven getest op de mogelijkheden om met de aanwezige waterbronnen en de benodigde waterzuivering om tot een bepaalde proceswaterkwaliteit te komen. Deze installatie moet de chemische bedrijven in staat gaan stellen om een integraal waterbeheer rond hun eigen site te ontwikkelen, al of niet met de hulp van een proceswaterleverancier.

Betrokkenheid van SKIW
SKIW participeert in dit project, om de nieuwe technologie en kennis uit dit project sneller op de markt te krijgen en beschikbaar te maken voor de Nederlandse watersector en industriële eindgebruikers. Voor Vlaanderen participeert het Vlaamse Kenniscentrum Water (Vlakwa). Zo faciliteert SKIW dat industriële bedrijven beter de overgang kunnen maken naar efficiënt gebruik van nieuwe bronnen en technologie voor proceswaterzuivering, zodat de waterhuishouding van bedrijven een stuk duurzamer zal worden.

Contact en informatie

  • IMPROVED Industrial Water Use: IMPROVEDwater.eu
  • Interreg IMPROVED project: Grensregio.eu/projecten/improved
    (Innovatie project; 01.01.2016 – 31.12.2018)
  • Deelnemende partijen: Universiteit Gent, BASF Antwerpen, Dow Benelux, Yara, Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water), SKIW (Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie), IEC, HZ Vlissingen, i-Cleantech Vlaanderen en Evides Industriewater
  • Contactpersoon namens SKIW: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.