WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

logoStichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) is een platform waarin alle onderdelen van de industriële watersector zijn vertegenwoordigd, zowel eindgebruikers, kennisinstituten en adviesbureaus, als de branchevereniging van leveranciers. Daarnaast maken ook waterschappen en de drinkwaterindustrie onderdeel uit van het SKIW-netwerk.

Met het platform stimuleert SKIW de samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van industriële watertechnologie.

Uitgelicht

2021 pacas leiden1Rijnland zuivert medicijnresten uit afvalwater op AWZI Leiden Noord

Medicijnresten in oppervlaktewater zijn een groeiend probleem. Hoogreemraadschap van Rijnland heeft de ambitie om de waterkwaliteit te verbeteren door onder andere het realiseren van een aanvullende zuiveringsstap op een bestaande AWZI. Deze zuiveringsstap verwijdert medicijnresten en andere microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater.

Rijnland heeft daartoe onlangs, als eerste waterschap in Nederland, een PACAS installatie in gebruik genomen.

LEES MEER >

waterSKIW en ENVAQUA zouden in juni 2020 het Nationaal Water Symposium organiseren, met als centraal thema 'Industrie en waterschappen: voor welke uitdagingen staan we?'

Het symposium is ivm de corona beperkingen uitgesteld, en verplaatst naar 15 juni 2022.

Waterbeschikbaarheid is voor industrie en waterschappen een van de belangrijkste uitdagingen. Een slimme samenwerking kan veel opleveren. Dit zal naar verwachting ook in 2022 het thema zijn.

LEES MEER >

 

nauerna afvalzorgHet 8e symposium 'Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater' is uitgesteld naar 2022, en zal mogelijk plaatsvinden bij Afvalzorg Nauerna in Assendelft waar de oorspronkelijke 2021 editie gepland was.

Zie ook de Terugblik op het 7e Symposium dat werd gehouden in mei 2019 bij Industriewater Eerbeek.

legionella2ENVAQUA Expertgroepen Koelwater en Legionella organiseren i.s.m. CEW een TechTalk over Detectie van Legionella in koel- en afvalwater.

Al jaren wordt Legionella met behulp van de kweekmethode geanalyseerd. In deze TechTalk kijken we naar snellere en betrouwbare nieuwe technieken.

Online meeting op donderdag 22 oktober 2020 van 14:00-15:30 uur.

LEES MEER >