WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW activiteiten

logo

Daarnaast participeert SKIW in diverse kennisgroepen en worden regelmatig artikelen gepubliceerd in vakbladen.

WS2016 de IMPROVED aanpakSKIW was partner in het IMPROVED project (2016-2019), het Interreg project in de Vlaams-Nederlandse grensregio voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen.

‘IMPROVED’ staat voor ‘Integrale Mobiele PROceswaterunit Voor een Economische Delta'.

IMPROVED ontwikklde een mobiele installatie, waarmee op locatie bij bedrijven in de regio maatwerkoplossingen voor proceswater problemen gevonden kunnen worden. De installatie - in mobiele containers - is succesvol ingezet bij Yara, BASF en Dow.

Het project werd eind 2019 afgerond. Het Eindcongres was op 26 september 2019 bij Dow Terneuzen:
IMPROVED Eindcongres: Efficiënt opwaarderen van industriële waterbronnen

logo interreg eu 600 2017

IMPROVED -  duurzame aanpak industriële proceswaterketen

improvedIMPROVED werd gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei. Meer informatie: www.grensregio.eu

IMPROVED mobiele onderzoeksinstallatie ingezet bij Yara, BASF en Dow

improved yara2De mobiele onderzoeksinstallatie van IMPROVED werd van september 2017 tot april 2018 ingezet bij kunstmeststoffabrikant Yara Sluiskil. Testen zijn uitgevoerd op twee condensaatstromen en de eerste resultaten zijn opgenomen in het Dossier Waterhergebruik van het Aquarama magazine. Per jaar gebruikt Yara ongeveer 3,8 miljoen kuub oppervlaktewater uit de Biesboschregio en grondwater vanuit een waterwingebied op het grondgebied van Sint Jansteen. Yara wil het water zo effectief mogelijk hergebruiken door ook de stikstofcomponenten – ammonium, nitraat en MDEA – terug te winnen en te hergebruiken.

De hele onderzoeksinstallatie is vanuit Yara Sluiskil verplaatst naar BASF in Antwerpen. BASF maakt gebruik van ionuitwisseling om Biesbosch water te zuiveren tot gedemineraliseerd water. In de containers van de mobiele waterzuiveringsinstallatie zijn verschillende waterbehandelingstechnieken op het Biesbosch water getest, om zo de beste waterzuiveringsmethode te vinden.

In november 2018 verhuisde de mobiele waterzuiveringsinstallatie van BASF in Antwerpen naar Dow Terneuzen. Ook Dow maakt gebruik van een ion uitwisselingstechniek voor de zuivering van condensaatstromen om vervolgens het water te hergebruiken als gedemineraliseerd water. Om te komen tot de juiste kwaliteit van het water werden er bij Dow drie waterbehandelingstechnieken getest, met name omgekeerde osmose, sterk kation uitwisselingshars en granulair actief kool.

Nieuws en informatie

SKIW deelt kennis vanuit IMPROVED met haar achterban

banner improvedSKIW was partner in het IMPROVED project. In dit kader besteedde SKIW tijdens haar bijeenkomsten aandacht aan het project, zodat nieuwe kennis en ontwikkelingen vanuit het project gedeeld werden met alle deelnemers. Daartoe nodigde SKIW regelmatig de projectleiding uit om ontwikkelingen in het project te delen, zoals tijdens:

Daar waar mogelijk werden verbindingen gelegd met geïnteresseerde partijen, zoals bijvoorbeeld met leden van VEMW. SKIW participeerde in dit project om nieuwe technologie en kennis uit dit project sneller op de markt te krijgen en beschikbaar te maken voor de Nederlandse watersector en industriële eindgebruikers. Zo faciliteerde SKIW dat industriële bedrijven beter de overgang kunnen maken naar efficiënt gebruik van nieuwe bronnen en technologie voor proceswaterzuivering, zodat de waterhuishouding van bedrijven een stuk duurzamer zal worden.
 
WS2016 de IMPROVED aanpak1712 koelwaterdag improved

Achtergrond

Voor de chemische industrie in de Zeeuwse, Gentse en Antwerpse zeehavens is water een cruciale grondstof. De (chemische) industrie vertegenwoordigt een zeer belangrijke economische activiteit in deze havens, maar ze wordt steeds meer geconfronteerd met waterproblematiek zoals o.a. een dalende voorraad van zoet water. De sleutel tot een duurzamer watergebruik ligt dan ook in aanzienlijke mate bij de grootschalige chemische industrie in de havengebieden.

Nieuwe bronnen, zoals industrieel afvalwater-effluent, worden steeds vaker gebruikt als alternatieve bron voor proceswater. Echter deze nieuwe waterbronnen hebben een zeer dynamische waterkwaliteit, en er wordt nog weinig een link gelegd tussen de beoogde kwaliteit van het proceswater en de dynamische kwaliteit van de bronnen waaruit dit gemaakt wordt.

Interreg project IMPROVED
In het IMPROVED project is in de Vlaams-Nederlandse grensregio onderzoek gedaan naar proceswaterzuivering met verschillende waterbronnen. Een onderzoekstructuur werd opgebouwd, en een pilotinstallatie werd ontwikkeld en getest op locatie bij diverse grote industriële bedrijven. Het project werkte aan betere afstemming tussen de dynamische waterkwaliteit, de proceswaterbereiding, de procesvoering en de gewenste kwaliteit van het proceswater (“water-fit-for-use”).

Technologie ontwikkeling en mobiele pilot-installatie
IMPROVED onderzocht of het mogelijk is om alternatieve waterbronnen, zoals brak water en afvalwater, op te werken tot proceswater van de juiste kwaliteit. Door deze juiste eindkwaliteit experimenteel vast te leggen, kan éénduidig aangetoond worden welke bronnen mogelijk zijn, en welke zuivering daarvoor nodig is. Hierdoor kan de waterkringloop uiteindelijk beter gesloten worden, en vermindert de zoetwatervraag van de industrie.

Het was een 3-jarig onderzoekstraject. In het eerste jaar is een mobiele pilot-installatie ontworpen en gebouwd. De jaren daarna werden gebruikt om verschillende technologische watervragen te behandelen door de installatie op locatie in te zetten bij een aantal chemische bedrijven.

Deze installatie moet de chemische bedrijven in staat gaan stellen om een integraal waterbeheer rond hun eigen site te ontwikkelen, al of niet met de hulp van een proceswaterleverancier.

Betrokkenheid van SKIW
SKIW participeerde in dit project, om de nieuwe technologie en kennis uit dit project sneller op de markt te krijgen en beschikbaar te maken voor de Nederlandse watersector en industriële eindgebruikers. Zo faciliteerde SKIW dat industriële bedrijven beter de overgang kunnen maken naar efficiënt gebruik van nieuwe bronnen en technologie voor proceswaterzuivering, waarmee de waterhuishouding van bedrijven een stuk duurzamer zal worden. Voor Vlaanderen participeerde het Vlaamse Kenniscentrum Water (Vlakwa).

Contact en informatie

  • IMPROVED Industrial Water Use: www.improvedwater.eu
  • IMPROVED in de grensregio: www.grensregio.eu > IMPROVED
  • Project periode: Innovatie project 01.01.2016 – 31.12.2018; met 1 jaar verlengd tot 31.12.2019
  • Deelnemende partijen: Universiteit Gent, BASF Antwerpen, Dow Benelux, Yara, Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water), SKIW (Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie), IEC, HZ Vlissingen, Cleantech Flanders en Evides Industriewater
  • Contactpersoon namens SKIW: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.