WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW activiteiten

logo

Daarnaast participeert SKIW in diverse kennisgroepen en worden regelmatig artikelen gepubliceerd in vakbladen.

201805aSKIW is mede-organisator van de succesvolle symposium reeks 'Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater'.

Dankzij onderzoek naar oorzaken en oplossingen is veel kennis opgebouwd bij diverse bedrijven en sectoren. Deze themadagen zijn dan ook bedoeld om interactief kennis uit te wisselen over praktijkcases in de industrie, waarbij een gekozen aanpak heeft geleid tot oplossing van problemen. Dit vanuit de gedachte 'waarom zouden we het wiel opnieuw uit willen vinden?'

Deze reeks symposia begon in 2011 bij Tata Steel in IJmuiden. Daarna volgden symposia bij Attero in Wijster (2012), bij Sitech Services in Geleen (2013), Dow Benelux in Terneuzen (2015), Fuji in Tilburg (2017), BASF in Antwerpen (2018) en Industriewater Eerbeek (2019).

Na een pauze ivm de corona beperkingen, werd in 2022 het 8e Syposium gehouden, bij Afvalzorg locatie Nauerna in Assendelft. Eind 2023 waren we voor het 9e Symposium te gast bij Waterschap Rijn en IJssel en de Grondstoffenfabriek in Zutphen.

logo watersymposiumSKIW is mede-organisator van Hét Nationale Watersymposium, het grote event voor industrie en waterbeheerders, dat in juni 2024 voor de 15e keer wordt georganiseerd.

De NWS Watersymposia brengen veel mensen samen, uit diverse hoeken van de waterwereld en de industrie, zoals vertegenwoordigers van het ministerie van I&W, waterbeheerders, leveranciers en uiteraard industriële watergebruikers. Naast ruimte om te netwerken is er veel uitwisseling over uitdagingen, oplossingen, innovaties. Een slimme samenwerking kan veel opleveren.

WS2016 de IMPROVED aanpakSKIW was partner in het IMPROVED project (2016-2019), het Interreg project in de Vlaams-Nederlandse grensregio voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen.

‘IMPROVED’ staat voor ‘Integrale Mobiele PROceswaterunit Voor een Economische Delta'.

IMPROVED ontwikklde een mobiele installatie, waarmee op locatie bij bedrijven in de regio maatwerkoplossingen voor proceswater problemen gevonden kunnen worden. De installatie - in mobiele containers - is succesvol ingezet bij Yara, BASF en Dow.

Het project werd eind 2019 afgerond. Het Eindcongres was op 26 september 2019 bij Dow Terneuzen:
IMPROVED Eindcongres: Efficiënt opwaarderen van industriële waterbronnen

koelwater platformDe zeer geslaagde Koelwaterdag op 7 december 2017 heeft onder meer geresulteerd in de oprichting van een Koelwater platform, met op die dag direct al ruim 30 deelnemers.

Uitwisseling van kennis en ervaring tussen industriële koelwatergebruikers is een belangrijke doelstelling, om van daaruit een inbreng te geven bij de BREF ICS herziening.

Het Koelwater platform is een initiatief van SKIW in samenwerking met Envaqua en VEMW.