WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

201805a In 2018 werd alweer het 6e seminar 'Praktijk­­­cases Behan­de­ling Industrieel Afvalwater' georganiseerd, een reeks symposia door KNW, SKIW en VLAKWA - op donderdag 31 mei 2018 bij BASF Antwerpen, het grootste chemische productiecentrum van België.

De procesvoering van industriële afvalwaterzuiveringen blijkt in de praktijk vaak veel complexer dan verwacht. Kennis delen over oorzaken en oplossingen, met praktijkcases vanuit bedrijven in Nederland en Vlaanderen - dat is de rode draad van deze succesvolle reeks symposia.

Kennis delen vanuit de praktijk

Programma & download presentaties

 9:00   Registratie en ontvangst bij e.paviljoen 
 9:15   Transfer naar conferentiecentrum; koffie en thee in plenaire zaal
10:00   Welkom en introductie door dagvoorzitter Johan Raap
- Communicatie en koppelingen in de keten - download
  door Johan Raap (Royal Cosun en Avans Hogeschool)
- Welkom bij BASF Antwerpen - download
  door Steven Meul (BASF Antwerpen)
10:15   Leidraad Calamiteiten Zuiveringstechnologen - download
- door Johan Blom (TAUW)
Trouble shooting dankzij gebruik van zuivere zuurstof bij industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties - download
- door Rudy Lamond (Air Liquide)
11:05   Pauze
11:35   Bestrijding van filamenteuze bulking met ozon: een industriële case study - download
- door Rob Van den Broeck (Aaqua)
Duurzaamheid in de keten; van plan tot plant - download
- door Joost Smetsers (HydroBusiness; Vion Boxtel)
12:25   Lunch
13:30   IntelSens, optimalisatie van online metingen - download
- door Riet Cornelissen (TNAV)
Afvalwaterzuivering bij BASF Antwerpen en ervaringen met inhibitie van actief slib - download
- door Steven Meul (BASF Antwerpen)
14:40  

Transfer naar e.paviljoen, met aldaar:

 • bezoek aan de zuiveringsinstallatie van BASF Antwerpen
 • bezichtiging apparatuur Air Liquide
 • posterpresentatie en pitch over IMPROVED, door UGent
 • ozoninstallatie voor slibreductie
 • ervaringen met UF membranen (INGE AG)
16:15   Slotwoord en Netwerkborrel in het e.paviljoen

 
Analyse actief slib
Ook dit keer werd door Frans Horjus en Natasja Fraters van Royal HaskoningDHV tijdens het symposium microscopisch slibonderzoek uitgevoerd. Wie een actief-slibmonster van een zuivering meenam kreeg in de loop van de middag de resultaten te horen. Ook was het mogelijk om tijdens de pauzes in het programma samen met Frans of Natasja het slibmonster door een microscoop te bekijken.

Terug ↑

201805e201805d201805c201805b 201805f 201805g 201805h 201805i 201805j 201805k 201805l 201805m201805n201805o

 

6e Symposium - Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater

 • Datum: donderdag 31 mei 2018
 • Tijd: 9:00 - 17:00 uur
 • Locatie: BASF in Antwerpen; download routebeschrijving- ivm werkzaamheden is de locatie uitsluitend bereikbaar via de A12 richting Bergen-op-Zoom
 • Deelname kosten: 245 euro; studenten 25 euro; gepensioneerden 50 euro
 • Aanmelden: via het Registratieformulier op de KNW website
 • Annuleringsvoorwaarden: tot 24 mei kunt u kosteloos annuleren, per mail aan het secretariaat, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij annulering na 24 mei is geen restitutie mogelijk. Uiteraard kunt u altijd een vervanger sturen. Wilt u het secretariaat hiervan wel op de hoogte brengen?

Organisatie
Jacqueline de Danschutter, Andreas Giesen, Antoine van Hoorn, Johan van Mourik en David Vroon
namens SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie, KNW Waternetwerk en VLAKWA Kenniscentrum Water

logologo knwlogo vlakwa

 

Toelichting presentaties

logo tauw1. Leidraad Calamiteiten Zuiveringstechnologen, door Johan Blom (TAUW)
De wens om sneller adequate maatregelen te kunnen nemen bij calamiteiten die kunnen leiden tot schade aan het zuiveringsproces en de kwaliteit van het oppervlaktewater nadelig kunnen beïnvloeden, heeft geresulteerd in een 'Leidraad' die zuiveringstechnologen helpt om bij calamiteiten de juiste maatregelen te nemen. Hierbij staat het handelingsperspectief van de zuiveringstechnoloog centraal.
De leidraad bevat een overzichtelijke hoeveelheid herkenbare scenario’s, laat het perspectief van de zuiveringstechnoloog voorop staan, en dient regionaal per waterketen te worden ingevuld door de waterschappen. Verdere uitvoering en implementatie is in handen van het LTP, het Landelijk TechnologenPlatform waterschappen.

logo air liquide2. Gebruik van Pure Zuurstof bij calamiteiten in de WZI, inclusief praktijkvoorbeelden, door Rudy Lamond (Air Liquide)
De presentatie van Air Liquide leert ons wanneer en hoe pure zuurstof wordt ingezet bij calamiteiten in een waterzuiveringsinstallatie. In functie van de oorzaak (geur-, schuim-, bulking- en capaciteitsproblemen) en het concept van de WZI wordt de keuze voor de oxy-injector equipment gemaakt. Dit wordt gekoppeld aan mobiele supply assets en een regel- en doseerunit, in respect met veiligheid en wetgevende voorschriften.
Praktijkvoorbeelden uit zowel de food & farma industrie, als ook uit de chemie worden toegelicht.

logo aaqua3. Bestrijding van filamenteuze bulking met ozon: een industriële case study, door Rob Van den Broeck (Aaqua)
In een biologische waterzuivering wordt het afvalwater in contact gebracht met bacteriën, het actief slib. De bacteriën zuiveren het water en dit actief slib wordt nadien terug gescheiden van het gezuiverde water. In de meeste zuiveringsinstallaties vindt de slib/water scheiding plaats door middel van bezinking. Voorwaarde voor een efficiënte scheiding is een goede bezinkbaarheid van het slib, waarbij een goede balans tussen draadvormende en vlokvormende bacteriën cruciaal is. Overmatige groei van draadvormende bacteriën geeft immers aanleiding tot filamenteuze bulking: het slib bezinkt slecht en dreigt zelfs mee uit te spoelen, waardoor lozingsnormen mogelijk overschreden worden.
Tijdens de presentatie wordt een full-scale ervaring toegelicht over het gebruik van ozon voor het bestrijden van filamenteuze bulking. Er wordt dieper ingegaan op de voor- en nadelen, de opvolging en de kosten-baten van het gebruik van ozon.

logo hydro business4. Duurzaamheid in de keten; van plan tot plant, door Joost Smetsers (HydroBusiness)
In 2015 is een biologische afvalwaterzuivering bij de grootste vleesverwerker van Nederland in bedrijf genomen. Waarom is juist voor deze techniek/technologie gekozen? worden de beoogde prestaties gehaald? en hoe verhoudt zich dat tot de beoogde duurzaamheidsdoelstellingen van de opdrachtgever? Door bruisende ideeën ontstaat een plan dat uiteindelijk resulteert in een plant. Hoe is dit gelopen, waar staan we nu en welke kansen zien we verder nog?

logo intelsens5. INTELSENS, Procesintegratie van online metingen in industriële waterzuivering, door Riet Cornelissen (TNAV)
IntelSens is een project dat draait rond de integratie van online metingen in de sturing van industriële waterzuiveringsinstallaties. Het continu meten van bepaalde parameters leidt niet enkel tot een daling van de operationele kosten (energie- en chemicaliënverbruik), maar zorgt er ook voor dat een waterzuivering stabieler draait.
Dit wordt geïllustreerd aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.

logo basf6. Voorstelling biologische waterzuivering bij BASF Antwerpen en ervaringen met inhibitie van actief slib, door Steven Meul (BASF Antwerpen)
Op de site van BASF Antwerpen staan meer dan vijftig installaties voor de productie van een variëteit aan chemische stoffen. Om de productie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, maken deze installaties gebruik van gezamenlijke netwerken voor de distributie van grondstoffen en energieën. Ook voor waterbehandeling wordt gebruik gemaakt van synergieën. Een voorbeeld hiervan is de centrale biologische waterzuiveringsinstallatie, waar de restwaters van de verschillende installaties collectief gezuiverd worden. Tijdens de toelichting wordt nader ingegaan op de voor- en nadelen van een dergelijke werkwijze, en de ervaringen met inhibitie van actief slib.

Download ook het verslag door Antoine van Hoorn

Terug ↑

Achtergrond

SKIW en KNW Waternetwerk wer­ken in deze reeks samen met het Vlaamse VLAKWA aan het verbreden van kennis over het optimaliseren van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Dit 6e Symposium werd georganiseerd bij BASF Antwerpen (2018), in het meest noordelijke deel van de Antwerpse haven. Het is het grootste chemische productiecentrum van België en het op een na grootste van de BASF-groep wereldwijd - zie BASF Antwerpen. Tijdens dit 6e Symposium leverden opnieuw veel bedrijven een bijdrage door kennis te delen. Verder oa. een bezoek aan de zuiveringsinstallatie van BASF Antwerpen, en posterpresentaties van het IMPROVED programma.

Ook voorgaande bijeenkomsten waren zeer succesvol en drukbezocht, en werden gehouden bij Tata Steel IJmuiden B.V. (2011), bij Attero in Wijster (2012), bij Sitech Services in Geleen (2013), bij Dow Benelux in Terneuzen (2015) en bij Fuji in Tilburg (2017).

Dankzij diverse onderzoeken naar oorzaken en oplossingen is veel kennis opgebouwd bij Nederlandse en Vlaamse bedrijven. Deze themadagen zijn dan ook bedoeld om interactief kennis uit te wisselen over praktijkcases in de industrie, waarbij een gekozen aanpak heeft geleid tot oplossing van problemen. Dit vanuit de gedachte 'waarom zouden we het wiel opnieuw uit willen vinden?'

Terug ↑