WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

fujifilmKNW en SKIW organiseerden op donderdag 26 januari 2017 het 5e seminar in de reeks 'Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater, voor en door de praktijk', met een bezoek aan FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. en de afvalwaterzuiveringsinstallatie van NWB Tilburg B.V.

Lees verder voor verslag en presentaties.

Even als de voorgaande bijeenkomsten, bij Tata Steel IJmuiden B.V. (2011), bij Attero in Wijster (2012), bij Sitech Services in Geleen (2013) en bij Dow Benelux in Terneuzen (2015), was ook dit seminar weer succesvol en drukbezocht.

Verslag en presentaties

Verslag:

Presentaties:

Achtergrond

De procesvoering van industriële afvalwaterzuiveringen kan in de praktijk leiden tot grote problemen, die vaak samenhangen met (fluctuaties in) de samenstelling van het influent en met de kwaliteit van het actief slib in de zuiveringsinstallaties. Er is over deze problematiek echter genoeg kennis in Nederland, dankzij diverse onderzoeken naar oorzaak en oplossingen van deze problemen. Deze themadag is dan ook bedoeld om interactief kennis uit te wisselen, over praktijkcases waarin een gekozen aanpak heeft geleid tot oplossing van problemen.
Daarnaast staan we uitvoerig stil bij de trend die een aantal jaren geleden is ingezet, om gezamenlijk afvalwater te zuiveren. Deze samenwerking, die bij diverse industriële sectoren zijn ingang vindt, is sterk toe te juichen. Eén plus één blijkt vaak meer dan twee te zijn. Van een aantal praktijkvoorbeelden wordt op deze dag uitvoerig verslag gedaan.


5e Seminar Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater

donderdag 26 januari 2017 | locatie: FUJIFILM in Tilburg

201703  201701  201704  201705