WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

20180607 SKIW EnvaquaSKIW en ENVAQUA hebben een intentie verklaring getekend voor verdergaande samenwerking. Beide organisaties werken op het gebied van industriële waterproblematiek, en door de samenwerking worden de mogelijkheden voor kennisdelen en netwerken in de sector verder versterkt.

De samenwerkingsovereenkomst werd tijdens de ENVAQUA Summer event 2018 ondertekend, namens SKIW door voorzitter Johan van Mourik en namens ENVAQUA door voorzitter Edwin Dirkse (foto: Hein Athmer)

Als gevolg van deze samenwerking zijn SKIW bestuursleden nauw betrokken bij werkgroepen van ENVAQUA. Zo is SKIW voorzitter Johan van Mourik tevens voorzitter van de ENVAQUA Werkgroep Watercycle, en SKIW secretaris Antoine van Hoorn is de voorzitter van de ENVAQUA Werkgroep Koelwater.

ENVAQUA voert vanaf januari 2019 het secretariaat van SKIW, en is tevens het contact- en postadres.

De samenwerking van SKIW met VEMW en KNW blijft onveranderd, dat wil zeggen dat partijen, daar waar mogelijk, elkaar zoveel mogelijk trachten te versterken.

In 2019 werken SKIW en ENVAQUA oa samen aan de organisatie van het Nationaal Watersymposium 2019 'Hoe krijgen we de keten waterdicht?' op 30 januari in Amersfoort, en het 7e Symposium 'Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater' op 22 mei 2019 in Eerbeek.