WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

improved yaraMobiele testinstallatie bij Yara: taak volbracht

Van september 2017 tot april 2018 werd de mobiele onderzoeksinstallatie van IMPROVED ingezet bij kunstmeststoffabrikant Yara Sluiskil. De testen van de twee condensaatstromen bij Yara zijn inmiddels afgerond en de eerste resultaten werden opgenomen in het Dossier Waterhergebruik van het Aquarama magazine.

Per jaar gebruikt Yara ongeveer 3,8 miljoen kuub oppervlaktewater uit de Biesboschregio en grondwater vanuit een waterwingebied op het grondgebied van Sint Jansteen. Yara wil het water zo effectief mogelijk hergebruiken door ook de stikstofcomponenten – ammonium, nitraat en MDEA – terug te winnen en te hergebruiken.

Hiervoor werden gedurende vijf maanden twee condensaatstromen getest. De eerste stroom bevat vooral ammoniumnitraat. De tweede met name ammonium, primaire alcoholen en het additief MDEA. Dit is een wasvloeistof die in het ammoniakproductieproces wordt gebruikt. De mogelijkheden van drie zuiveringstechnieken werden getest: omgekeerde osmose, elektrodialyse en membraandestillatie. Membraandestillatie zorgde voor de beste en meest constante verwijdering van het ammoniumnitraat in de eerste stroom. Voor de tweede stroom werd membraandestillatie uitgebreid met stripping. MDEA en ammonium werden goed verwijderd door deze drie technieken. Aan de hand van de opgedane kennis wil Yara komen tot een installatie op grote schaal. De definitieve keuze voor één van de technieken werd nog niet gemaakt, wel zal er altijd een extra zuiveringsstap na de hoofdtechnologie worden toegevoegd.

Lees hier het volledige artikel in Aquarama: Dossier Waterhergebruik

improved yara2Testinstallatie is verhuisd naar BASF Antwerpen

Op 24 april 2018 verhuisde de hele onderzoeksinstallatie van Yara Sluiskil naar BASF in Antwerpen. Hiermee werd het nut van het mobiele aspect van de containers nogmaals bewezen. Op de site van Yara zelf werden de containers namelijk ook al verplaatst, om twee verschillende afvalwaterstromen te kunnen testen.

Momenteel maakt BASF gebruik van ionuitwisseling om Biesbosch water te zuiveren tot gedemineraliseerd water. Om de beste waterzuiveringsmethode te vinden, zullen zeven verschillende waterbehandelingstechnieken op het Biesbosch water getest worden in de containers van de mobiele waterzuiveringsinstallatie: omgekeerde osmose, ultrafiltratie, ionuitwisseling, actief kool, membraandistillatie, elektrodialyse en geavanceerde oxidatieprocessen. Daarnaast wordt er ook een condensaatstroom behandeld met omgekeerde osmose, membraandistillatie en ionuitwisseling.

Meer nieuws: www.improvedwater.eu/nieuws

IMPROVED - mobiele testinstallatie voor proceswaterzuivering

Tien partners zetten zich met IMPROVED in voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen. IMPROVED staat voor Integrale Mobiele PROceswatervoorziening Voor een Economische Delta. Het doel is het bouwen en uittesten van een mobiele onderzoeksinstallatie, waarbij op locatie onderzoek verricht kan worden naar proceswaterzuivering uit verschillende waterbronnen. De installatie helpt bedrijven om integraal waterbeheer rond hun eigen site te ontwikkelen, en zo de zoetwatervraag van de industrie te verminderen. De mobiele pilotinstallatie wordt ingezet bij zowel Yara, BASF als DOW en getest op verschillende proceswater stromen.

IMPROVED wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, dat innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert.

Meer informatie: www.improvedwater.eu

SKIW en IMPROVED

SKIW is een van de partners in het IMPROVED project. Voor meer informatie, zie SKIW en IMPROVED

 

logo interreg eu 600 2017