WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

improved 2De chemische industrie is vaak zeer conservatief ten opzichte van nieuwe waterbronnen, omdat er (nog) niet voorspeld kan worden hoe een andere waterkwaliteit een effect zal hebben op het chemische proces. Binnen het IMPROVED project is daarom een infrastructuur opgebouwd waarmee onderzoek verricht kan worden naar proceswaterzuivering uit verschillende waterbronnen, én waarbij tegelijkertijd de invloed van deze waterkwaliteit op het chemische proces onderzocht wordt.

Na afronding van het project zullen de containers met de test apparatuur ook beschikbaar zijn voor andere chemische bedrijven.

Benieuwd naar de resultaten van het IMPROVED project? Verslag en presentaties van het Eindcongres op 26 september 2019 staan binnenkort online.

De testen binnen het IMPROVED project worden uitgevoerd op locatie bij grote industriële spelers, die de technologie uit het project op eigen terrein toepassen. Het project is geïnitieerd door Universiteit Gent, en de installatie is gebouwd door IEC N.V, met de hulp van Evides Industriewater bij de ontwikkeling.

IMPROVED Eindcongres: Efficiënt opwaarderen van industriële waterbronnen
donderdag 26 september 2019 bij DOW Terneuzen


Zie ook: Niek van Belzen (Lead Analytical Technology Manager DOW Chemical) en Evelyn de Meyer (PhD student Universiteit Gent) over het IMPROVED project

video improved