WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

logo watersymposiumDe 15e editie van Hét Nationale Watersymposium voor industrie en waterbeheerders wordt georganiseerd op 6 juni 2024. SKIW en VEMW nodigen u van harte uit om dan weer mee te praten en denken over actuele wateruitdagingen waar we voor staan. Dit jaar is het programma speciaal gericht op de waterkwaliteit.

Lees verder voor programma, sprekers en aanmeldformulier. Zien we u daar? donderdag 6 juni 2024 bij Royal HaskoningDHV in Amersfoort.

- - -
HÉT NATIONALE WATERSYMPOSIUM 2024
donderdag 6 juni 2024 | 10:00-17:00 uur | Amersfoort

Live event bij Royal HaskoningDHV in Amersfoort, met ruime gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling met collega's

Op donderdag 6 juni 2024 wordt voor de 15e keer Hét Nationale Watersymposium georganiseerd. Op die dag spreken we met elkaar over de grote wateruitdagingen waar we mee te maken hebben in Nederland en daarbuiten. We schenken dit jaar speciale aandacht aan het thema waterkwaliteit. Hoe voorkomen we dat het probleem met de waterkwaliteit het nieuwe stikstof wordt? Wat kunnen de overheid, de waterbeheerders en de industrie doen om te voorkomen dat het land op slot gaat als we in 2027 niet voldoen aan de Europese regels van de Kaderrichtlijn Water?

Ondernemen met water van goede kwaliteit: hoe wenden we de crisis af?

SKIW en VEMW nodigen u van harte uit om mee te komen praten en denken over deze en andere vraagstukken, trends, ontwikkelingen en oplossingen. Uw bijdrage is belangrijk; we hebben ieders inzet nodig om ervoor te zorgen dat we in Nederland met voldoende water van de juiste kwaliteit kunnen blijven ondernemen.

Hét Nationale Watersymposium is een boeiende en inspirerende dag met tal van interessante presentaties. Ook dit jaar is er ruimte voor innovaties die vanuit diverse onderzoeksinstellingen gepresenteerd worden. En uiteraard serveren we een heerlijke lunch waarbij er voldoende ruimte is voor netwerken en bijpraten met collega's.

Lees verder voor het programma, of meld direct aan via VEMW | registratieformulier

- - -
PROGRAMMA

9:30   Inloop met koffie en thee
10:00   Opening door de dagvoorzitter
10:15   Ochtend programma, plenair
 • Toelichtingen op impulsprogramma KRW - door Egon Ariëns (Programmamanager Impulsprogramma KRW, ministerie van I&W)
 • De reikwijdte herziening EU-richtlijn stedelijk afvalwater (incl KRW) - door Paul Versteeg (Beleidsadviseur Waterketen, namens UvW)
 • Inleiding over het Nationale PVA drinkwaterbesparing - door Sander van Lienden (Coördinerend beleidsmedewerker drinkwater, ministerie van I&W)
 • Implementatie van de KRL Water in Vlaanderen - door Bernard De Potter (Administrateur-generaal Vlaamse Milieumaatschappij)
12:15   Matchmaking Lunch, mogelijk gemaakt door Water Alliance, en poster presentaties
13:15   Middagprogramma, in Zaal 1 en Zaal 2

Zaal 1 - Innovaties en technologische ontwikkelingen PFAS en microplastics
 1. RIE PFAS, verwijdering, vernietiging update overzicht technologie mogelijkheden - door Sanne Smith (assistant professor, TU Delft, Department of Water Management) en Kay Smidt (MSc student, TU Delft, Department of Water Management)
 2. Ervaringen DOW microplastics. Inspanningen en resultaten op het gebied van OCS in Terneuzen, gefocussed op het voorkomen van emissie van microplasticsnaar oppervlaktewater/afvalwater - door Cees van Houwelingen (Water expert, DOW)
 3. Microplastics in het effluent van Chemelot - door Danel Bartlet (Process Engineer Brightsite; Sitech) en Lianne van Oord (Programma manager Brightsite; Sitech)
Zaal 2 - Samenwerking, nieuwe initiatieven
 1. De nieuwe waterzuivering ‘Vergulde Hand West’ regio Rijnmond - door Robert Tieman (Hoogheemraadschap van Delfland)
 2. Samenwerking in de keten - door Olaf van der Kolk (Directeur Aquaminerals)
 3. Zoet water genoeg! Waterbank als landelijk watermakelaar - door Marc Balemans (Coördinator Waterbank)
14:45   Vervolg Middagprogramma, plenair
 • Inspirerende lezing over AI - door Maartje Wise (Directeur Business Unit Water Technology and Resilience, Royal HaskoningDHV)
 • Cono kaasmakers - HHNK, Ketenanalyse bedrijfsafvalwater - door Annette Buunen-van Bergen (Adviseur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier & Sweco)
 • Duurzaam watergebruik bij de Colruyt groep - door Peter Basteleus (Expert in duurzame watergebruik en -beheer Colruyt Groep)
16:15   Netwerkborrel

- - -
PRAKTISCHE INFORMATIE
-
datum: donderdag 6 juni 2024
- tijd: 10:00-16:15 uur, met aansluitend netwerkborrel
- locatie: Royal HaskoningDHV in Amersfoort (adres: Laan 1914, nr 35, 3818 EX Amersfoort)
- kosten: 395 euro (ex btw); VEMW-leden betalen 345 euro (ex btw); studenten betalen 50 euro (ex btw)
- annuleren: tot en met 3 juni 2024 kunt u kosteloos annuleren

Aanmelden: via het VEMW | registratieformulier (let op: login, vraag evt eerst een wachtwoord aan)

Zie ook de voorgaande edities van Hét Nationale Watersymposium en het Belgisch-Nederlandse Watersymposium.

- - -
ORGANISATIE
SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie en VEMW Vereniging voor Energie Milieu en Water, in samenwerking met Royal HaskoningDHV, WaterForum en WaterAlliance.

logologo VEMW

logo waterforumlogo rhdhvlogo water alliance

 

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) en de Vereniging voor Energie Milieu en Water (VEMW) werken samen aan onder meer het verbreden van kennis en ervaring over optimalisatie en verduurzaming van industriële watersystemen. Hét Nationale Watersymposium is een van de gezamenlijke activiteiten.