WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

signing ceremony 6Vlakwa, SKIW en KNW gaan samenwerken aan Belgisch-Nederlandse cross-border initiatieven. Doel is door innovatie, demonstratie en valorisatie te komen tot robuste watersystemen, voor een circualire economie met gesloten kringlopen. De overeenkomst hiervoor werd ondertekend op 28 november 2016, tijdens het staatsbezoek van Koning Filip en zijn vrouw Mathilde aan Nederland.

Robuuste watersystemen

Op 28 november 2016 hebben het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa), de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Water-technologie (SKIW) en het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) een overeenkomst van samenwerking ondertekend. Deze ondertekening vond plaats tijdens het staatsbezoek van Koning Filip en zijn vrouw Mathilde aan Nederland.

De drie partijen realiseren zich dat het hebben van een robuust watersysteem zeer belangrijk is. Het is cruciaal om te komen tot een circulaire economie, waarin efficiënter omgegaan wordt met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel, door kringlopen slim te sluiten. Daarvoor wordt gezocht naar innovaties die nationaal en internationaal kunnen doorbreken, en terreinen waar innovaties nog ontwikkeld moeten worden en waarvoor internationale samenwerking nodig is.

Zij gaan samen passende initiatieven nemen, eventueel aangevuld met andere partners zoals Envaqua, VEMW en Deltalinqs.

Innovatie, demonstratie en valorisatie van Belgische en Nederlandse waterkennis

De samenwerking beoogt om door middel van innovatie, demonstratie en valorisatie te komen tot internationale cross-border robuuste watersystemen, en het proces van de valorisatie van de Belgisch-Nederlandse waterkennis en -wetenschap te versnellen. Daarvoor wordt in het kader van een internationale samenwerking gezocht naar innovaties die nationaal en internationaal zijn doorgebroken, maar ook naar innovaties die dit nog niet hebben gedaan of nog nodig zijn.

Zij zullen bij voorkeur streven naar het opzetten van gezamenlijke initiatieven met betrekking tot:

  • toegepast, aanvullend en vraaggestuurd water onderzoek & ontwikkeling en innovatieactiviteiten;
  • demonstratieprojecten;
  • verzamelen en intern verspreiden van nationale en internationale waterkennis en ervaring.
  • bewerkstelligen dat derden die deze doelstellingen onderschrijven, toetreden tot het samenwerkingsverband

Foto's van de ondertekening van de samenwerkings overeenkomst tussen Vlakwa, SKIW en KNW, 28 november 2016

signing ceremony 1    signing ceremony 2