WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

WS2016 1213 1sHoog bezoek tijdens het Belgisch-Nederlands Watersymposium 2016 in Eindhoven. Koning Filip woonde, samen met de officiële delegaties het plenaire middagdeel bij, in het kader van zijn staatsbezoek aan ons land.

Dit tweede grensoverschrijdende Belgisch-Nederlands Watersymposium op 30 november 2016, werd georganiseerd door het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO), de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Water-technologie (SKIW) en het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). Thema: ‘Robuuste watersystemen en circulaire economie, wat is uw water (of dat van uw buurman) waard?’

'Robuuste watersystemen en circulaire economie'

Het Watersymposium was een groot succes, met meer dan 170 deelnemers uit o.a. industrie, agro-voeding, watermaatschappijen en waterschappen, adviesbureaus en overheden. Het Watersymposium was gericht op match-making tussen de Belgische en Nederlandse deelnemers om zo kennis uit te wisselen en concrete gezamenlijke interregionale projecten te initiëren.

Direct naar foto's, video's en presentaties

Ochtendprogramma

Na de plenaire ochtend sessie met als sprekers Wouter de Buck (NWP), Didier D’Hont (VMM) en Durk Krul (WssTP) konden de deelnemers kiezen uit 3 parallelle sessies: 'Sensoren & Waterkwaliteit', 'Water & Energie' of ‘Water van de buren'.

Na een korte pauze volgden opnieuw 3 parallelle sessies: 'Optimale behandeling van koel- en ketelwater', 'Waarde van water' en 'Interregionale living labs'.

Ga naar : compleet overzicht van alle presentaties

Middagprogramma

Na de lunch vertrok het gezelschap in bussen naar de High Tech Campus in Eindhoven, waar Koning Filip met zijn gevolg de plenaire afsluiting bij woonde. De Belgische vorst luisterde onder meer naar een toespraak van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Zij sprak over de goede relatie tussen beide landen. ‘Bij sport staan we soms recht tegenover elkaar, maar verder zijn we de beste buren en prima partners. Ook op het gebied van water.’

Schultz van Haegen sprak de hoop uit dat waterprofessionals van beide landen elkaar zouden enthousiasmeren en inspireren, en noemde een aantal veelbelovende grensoverschrijdende projecten. De minister benadrukte het belang van een coalitie der lage landen op watergebied. ‘Nederland en België zijn weliswaar kleine landen, maar hebben een enorme hoeveelheid kennis en een wereldwijde ervaring. Ook lopen we voorop bij innovatie. Op het gebied van watertechnologie kunnen we samen de wereld veroveren.’

Lees hier :  Toespraak van minister Schultz van Haegen

Er werd nog een andere voorname Belgische bezoeker verwacht, maar de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois moest op het laatste moment afzeggen. In zijn plaats kwam Dirk Verlee, Vlaams economisch vertegenwoordiger in Den Haag. Hij vertelde dat water in alle opzichten belangrijk is voor Vlaanderen. ‘Een op de zes mensen werkt in een water gerelateerde sector. Water is voor de Vlaamse regering een topprioriteit. Daarbij staat de transitie naar een circulaire economie voorop.’ Verlee deed een oproep om de Belgische en Nederlandse visies naast elkaar te leggen. ‘We moeten samen oplossingen bedenken om de vele uitdagingen aan te gaan.’

Daarna volgde een korte paneldiscussie met deelnemers uit beide landen. Jiska Verhulst, transitiemanager circulaire economie in Vlaanderen, had het over het belang van regelluwe zones. ‘Dat maakt innovatie veel sneller mogelijk.’ Watergraaf Peter Glas vertelde dat zijn waterschap De Dommel burgers en andere betrokkenen meer bij projecten wil betrekken. ‘Sociale innovatie is minstens zo belangrijk als technische innovatie.’ Volgens Durk Krol van WssTP, het Europese technologieplatform voor water, is het een zware strijd om bij de EU voldoende subsidie voor waterprojecten te krijgen. ‘Water is geen apart thema in Europese beleidsdiscussies zoals energie, maar een onderdeel van meerdere thema’s. Daarom is niemand er echt verantwoordelijk voor.’

Download - lees - bekijk

VIDEO's van Watersymposium 2016 > bekijk de video's

  • Voorbeelden van Belgisch - Nederlandse samenwerking op het gebied van Watertechnologie
  • Impressie van Watersymposium 2016 in Eindhoven
  • Koning Filip en delegatie bij High Tech Campus Eindhoven - Watersymposium 2016 middagprogramma

FOTO's van Watersymposium 2016 > meer foto's

WS2016 1213 1WS2016 1226 2WS2016 1250 3WS2016 1260 4WS2016 1269 5WS2016 1272 6