WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

logoStichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) is een platform waarin alle onderdelen van de industriële watersector vertegenwoordigd zijn, zowel eindgebruikers, kennisinstituten en adviesbureaus, als de branchevereniging van leveranciers. Daarnaast maken ook waterschappen en de drinkwaterindustrie onderdeel uit van het SKIW-netwerk.

Met het platform stimuleert SKIW de samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van industriële watertechnologie.

SKIW is ontstaan uit het in 1990 gestarte 'Koelwaterproject Industrie'. Dit project was een samenwerking tussen de gebruikers en leveranciers van koelwaterconditioneringsmiddelen, en dat bleek een uitstekend discussieplatform. Het heeft o.a. geleid tot de ontwikkeling van de Nederlandse NEN 7420 norm en het ontwerp ISO TC 156. In 1995 is door de deelnemers aan dit project de werkgroep Waterbehandeling opgericht.

Tijdens de projectfase bleek al dat op deze wijze een uitstekend discussieplatform voor leveranciers en gebruikers is ontstaan dat het waard is om in stand te worden gehouden. Voor de secretariële ondersteuning werd aansluiting gezocht bij het Nederlands Corrosie Centrum (NCC). Dat bleek een vruchtbare samenwerking, met o.a. de ontwikkeling van een groot aantal gewaardeerde activiteiten zoals de regelmatige Op Weg naar Huis Bijeenkomsten, het 2-jaarlijkse Watersymposium, en bijdragen aan een aantal discussies rond legionella preventie, BAT Cooling en de beoordelingssystematiek warmtelozingen.

Na 15 jaar was de tijd rijp om een zelfstandige stichting op te richten en is het platform verdergegaan als Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW), dat zich meer richt op technologie, in plaats van de corrosie en afzettingen waar het ooit mee begonnen is.

In 2011 zocht SKIW aansluiting bij KNW Waternetwerk, dat lange tijd het secretariaat voerde.

In 2019 ging SKIW een samenwerking aan met ENVAQUA, waarna het secretariaat werd overgenomen door FME-ondernemersorganisatie, totdat ENVAQUA zich eind 2021 meer ging richten op leveranciers.

Sinds 2022 heeft SKIW een samenwerking met VEMW en wordt het secretariaat door hen gevoerd.

Meer over de achtergrond en oprichting van SKIW leest u in SKIW corporate flyer (2012)