Afdrukken

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) richt zich op het stimuleren van kennisuitwisseling op het gebied van industriële watertechnologie. De stichting onderscheidt zich van andere platforms doordat alle onderdelen van de industriële watersector vertegenwoordogd zijn, zowel eindgebruikers, kennisinstituten en adviesbureaus, als de branchevereniging van leveranciers. Daarnaast maken ook waterschappen en de drinkwaterindustrie onderdeel uit van het SKIW-netwerk.

Tevens wordt bij de samenstelling van het bestuur rekening gehouden met de noodzaak om contacten te leggen met andere platforms voor kennisuitwisseling, zoals ENVAQUA, KNW Waternetwerk, KWR, VEMW en Wetsus. Het secretariaat van SKIW wordt verzorgd door VEMW.

Missie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie heeft als doel de actuele kennis van watertechnologie voor de industrie en haar omgeving te waarborgen en deze kennis breed toegankelijk te laten zijn.

Visie

SKIW heeft geen winstoogmerk. Door middel van kennisuitwisseling draagt de stichting bij aan innovaties op het gebied van watertechnologie voor de industrie. Daarnaast bevordert SKIW de opinievorming over relevante technologie, wetgeving en milieuaspecten. Door middel van deze ontsluiting van beschikbare deskundigheid wil SKIW een positieve invloed hebben op het vestigingsklimaat voor, en concurrentiepositie van de industrie.

Doelstellingen