WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

vakblad legionella 201801aHergebruik van water in de industrie is noodzakelijk. Maar het levert wel uitdagingen op voor de waterbeheersing en voor de bestrijding van legionella. Big data zou kunnen helpen om beter de risico's van deze bacterie in kaart te krijgen. 

Alle relevante parameters kunnen tegenwoordig online en realtime worden gemeten. Dat is een groot verschil met vroeger, toen handmatig de koeltorens gecontroleerd moesten worden. In de koppeling en analyse van deze gegevens ligt de kracht van big data. "Legionellabeheersing is niet alleen of temperatuur, of ijzer, of kalk, of een van die andere factoren. Het zijn al die factoren tezamen”, aldus Heleen Nieuwenhuis van Nalco Water, in een interview in Vakblad Legionella.

“Niet iedereen is zich bewust van de risico’s die bepaalde systemen en processen met zich meenemen. We weten wel veel van legionella, maar het blijft een onvoorspelbaar organisme. De bacterie zoekt gastheren uit om zich schuil te houden en als eventjes je aandacht verslapt, slaat hij toe. Als de temperatuur juist is, weten we dat hij groeit. Als er ijzer in het water zit, groeit hij. Als oppervlaktes niet schoon zijn of ruw zijn door corrosie of kalkafzetting, groeit hij. Wat we vandaag de dag kunnen, is met big data al deze gegevens aan elkaar koppelen."

Download: Hergebruik industrieel water eist nieuwe beheersmaatregelen, Heleen Nieuwenhuis, Nalco Water en SKIW, in Vakblad Legionella (februari 2018)