WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

improved yaraDe mobiele onderzoeksinstallatie van IMPROVED werd succesvol ingezet bij kunstmeststoffabrikant Yara Sluiskil

Yara gebruikt per jaar ongeveer 3,8 miljoen kuub oppervlaktewater uit de Biesboschregio en grondwater vanuit een waterwingebied nabij Sint Jansteen. Yara wil het water zo effectief mogelijk hergebruiken door ook de stikstofcomponenten – ammonium, nitraat en MDEA – terug te winnen en te hergebruiken. De mobiele onderzoeksinstallatie van IMPROVED werd ter plekke ingezet om verschillende technieken te testen.

De testen van twee condensaatstromen zijn inmiddels afgerond en de eerste resultaten werden opgenomen in het Dossier Waterhergebruik van het Aquarama magazine.

Aan de hand van de opgedane kennis wil Yara komen tot een installatie op grote schaal. De definitieve keuze voor één van de technieken werd nog niet gemaakt, wel zal er altijd een extra zuiveringsstap na de hoofdtechnologie worden toegevoegd.

Download: Dossier Waterhergebruik (Aquarama, oktober 2018)  

De mobiele ondersoeksinstallatie werd vervolgens verplaatst naar BASF in Antwerpen, om ook daar de beste waterzuiveringsmethoden te vinden.

IMPROVED - mobiele testinstallatie voor proceswaterzuivering

Tien partners zetten zich met IMPROVED in voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen. IMPROVED staat voor Integrale Mobiele PROceswatervoorziening Voor een Economische Delta. Het doel is het bouwen en uittesten van een mobiele onderzoeksinstallatie, waarbij op locatie onderzoek verricht kan worden naar proceswaterzuivering uit verschillende waterbronnen. De installatie helpt bedrijven om integraal waterbeheer rond hun eigen site te ontwikkelen, en zo de zoetwatervraag van de industrie te verminderen. De mobiele pilotinstallatie wordt ingezet bij zowel Yara, BASF als DOW en getest op verschillende proceswater stromen.

IMPROVED wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, dat innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert.

Meer informatie: www.improvedwater.eu